(1)
Bloch Ravn, T. Den Tingene Iboende Kraft. Den Gamle By 2024, 89, 5-12.