Svalling, M. J. (2021). Unge kan lære af besættelsen. Den Gamle By: Danmarks Købstadmuseum (Årbog), 86(86), 10. Hentet fra https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/125444