RAVN, T. Den Gamle By skal tjene samfundet. Den Gamle By: Danmarks Købstadmuseum (Årbog), v. 84, n. 84, p. 128, 22 feb. 2019.