[1]
T. Bloch Ravn, “Den tingene iboende kraft”, Den Gamle By, bd. 89, nr. 89, s. 5–12, jan. 2024.