Svalling, M. J. “Unge Kan lære Af besættelsen”. Den Gamle By: Danmarks Købstadmuseum (Årbog), bd. 86, nr. 86, marts 2021, s. 10, https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/125444.