https://www.dengamlebyaarbog.dk/issue/feed Den Gamle By: Danmarks Købstadmuseum (Årbog) 2019-02-27T09:53:41+01:00 Martin Brandt Djupdræt mbd@dengamleby.dk Open Journal Systems https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112578 Den Gamle By skal tjene samfundet 2019-02-26T08:16:24+01:00 Thomas Bloch Ravn, 850940 kit@dengamleby.dk <p>Efter mange års udvikling og nybrud er det nu tid at<br>iværksætte en proces, der skal fremtidssikre Den Gamle By i<br>de næste 10, 20, 30 år – ja, vi skal om muligt forsøge at skabe<br>rammer og økonomisk fundament for museet de næste 100<br>år. For det er op til os at sikre, at Den Gamle By også vil være<br>her i fremtiden. Nøgleordet er relevans for museets gæster og<br>brugere.</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112579 Årets gang og planer for fremtiden 2019-02-22T08:23:21+01:00 Thomas Bloch Ravn kit@dengamleby.dk <p>Kulturåret 2017 gav en flot besøgsrekord og prognosen<br>for 2018 siger, at året bliver det næstbedste nogensinde.<br>Vi har kunnet iværksætte den ønskede opdatering af<br>Besættelsesmuseet. Der er fundet en værdig vinder af<br>arkitektkonkurrencen om en ny hovedindgang. Og til nytår<br>igangsætter vi en tiltrængt udvidelse og modernisering af Den<br>Gamle Bys centrale spisested. I horisonten er der imidlertid<br>truende skyer, idet vi frygter, at en planlagt omlægning af<br>statens tilskud til museerne vil få negative konsekvenser for<br>Den Gamle By.</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112580 Frivillighedens historie i Den Gamle By 2019-02-22T08:27:06+01:00 Allan Leth Frandsen kit@dengamleby.dk Lisbeth Skjernov kit@dengamleby.dk Anki Van Dassen kit@dengamleby.dk <p>Den Gamle By har i dag 275 frivillige medarbejdere, der alle er med til at løfte og udvikle museet. Men frivillighed er ikke noget nyt på museet. Den Gamle Bys tidligste historie er bygget på stor, frivillig indsats. Denne artikel sammenfatter museets lange historie med frivillige både foran og bag facaden og er et af museets bidrag til fejringen af Aarhus som Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Artiklens forfattere, vicedirektør Allan Leth Frandsen, museumsinspektør Lisbeth Skjernov og frivilligkoordinator Anki van Dassen, har alle spillet en væsentlig rolle i udviklingen af museets frivilligområde de seneste år.</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112581 Portrætter af frivillige 2019-02-22T08:29:02+01:00 Anki Van Dassen kit@dengamleby.dk <p>Den Gamle By har frivillige i alle aldre, med vidt forskellig baggrund og mere end 20 forskellige funktioner. De fleste møder museets gæster som værter og formidlere i huse og gader. En del arbejder bag facaden med arkivering og registrering, og en betydelig gruppe bidrager med særlig ekspertviden inden for et bestemt fag. Uanset alder, baggrund og funktion har alle en glæde og stolthed ved arbejdet som frivillig på museet. Den Gamle By havde ikke været den samme uden denne mangfoldige og store personalegruppe af frivillige. Men hvad tænker de selv om deres frivillige arbejde på museet? Hvem er de? Hvorfor har de valgt at søge netop Den Gamle By? Hvilke forventninger og ambitioner har de? Og lever Den Gamle By op til deres forventninger? I denne artikel går frivilligkoordinator Anki van Dassen tæt på syv frivillige, der fortæller om, hvad Den Gamle By betyder for dem.</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112582 Kongelig kreativitet og royalt re-design 2019-02-22T08:31:18+01:00 Tove Engelhardt Mathiassen kit@dengamleby.dk <p>I 2018 fik Den Gamle By en sjælden mulighed for at vise et udsnit af Hendes Majestæt Dronningens dragter og hatte. Museet var glad for at kunne vise udstillingen af tre grunde. Dronningen er Den Gamle Bys protektor. Aarhus er et knudepunkt i den vestlige del af landet, så mange gæster kunne få lejlighed til at se udstillingen. For det tredje har museet siden 1921 haft museumsansatte med særligt ansvar for museets store dragt- og tekstilsamling. Forfatteren til denne artikel er den fjerde inspektør i rækken. Artiklen fokuserer på Dronningens kreativitet og medskaben, og hvordan det påvirkede de valg, der blev truffet i udstillingen.</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112583 "Vi er her, og vi bliver her!" LGBT-historie i 70 år 2019-02-27T09:53:41+01:00 Line Fogh Sørensen kit@dengamleby.dk <p>LGBT er den internationalt anvendte forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. I 2018 er det 70 år siden, at Danmarks første forening for homoseksuelle, Forbundet af 1948, blev grundlagt. Det er med tiden blevet til LGBT Danmark. Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By markerede jubilæet fra 27. januar til 3. juni med udstillingen ”Under regnbuen. Danske LGBT-plakater i 70 år”, der gennem plakater og udvalgte genstande fortalte historie om 70 års kamp for mangfoldighed, accept og sammenhold. I denne artikel skildrer akademisk medarbejder Line Fogh Sørensen grundlæggelsen og udviklingen af den danske LGBT-bevægelse og viser samtidigt et lille udvalg af dens flere hundrede plakater.</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112593 Rosenborgvinens rødder 2019-02-22T11:00:10+01:00 Annette Hoff kit@dengamleby.dk <p>På årets første dag serverer H.M. Dronningen hvert år en berømmelig, ældgammel vin for sine taffelgæster – Rosenborgvinen. Vi ved, at vinen er fra 1598, fordi det står på det ældste af de store vinfade, der ligger i Rosenborgs hvælvede kældre. Herfra har kongehuset generation efter generation aftappet 8-10 flasker hvert nytår, så alle gæster har kunnet smage et lille glas af de ædle dråber. Og hvert år er vinen i samme takt blevet tilsat fyldevin fra de andre gamle fade, for at bibeholde 1598-vinfadet på ca. 1.000 liter fuldt. Seniorforsker dr. phil. Annette Hoff løfter i</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112612 Forskning viser, at erindringsformidling virker 2019-02-22T12:14:46+01:00 Martin Brandt Djupdræt kit@dengamleby.dk Henning Lindberg kit@dengamleby.dk <p>Siden 2004 har Den Gamle By arbejdet med særlige tilbud til mennesker, der er ramt af demens. Arbejdet fik hurtigt stor bevågenhed fra både ind- og udland, og mange ønskede at lære af vores erfaringer. Det førte til det store EU-projekt, der bærer titlen Active Ageing and Heritage in Adult Learning og som er gennemført i tæt samarbejde med universiteter og museer i Sverige, England, Norge og Ungarn. Overinspektør Martin Brandt Djupdræt og leder af Levende Museum Henning Lindberg fortæller i artiklen om forskningens resultater.</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112613 Naboer i niogtredive år 2019-02-22T12:16:42+01:00 Ivar Gjørup kit@dengamleby.dk <p>Tegneren og forfatteren Ivar Gjørup har sammen med sin kone Gunvor Øye været nabo til Den Gamle By en stor del af deres liv. Deres tre børn voksede op i villaen ved Den Gamle By og Botanisk Have, og familien kunne på nærmeste hold følge med i livet på købstadsmuseet derovre – alt fra udrykkende brandbiler til arrige gæs og royale besøg. Ivar er manden bag tegneserien Egoland. Dette er Ivars afskedshilsen.</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112615 Årsberetning Dansk Center for Byhistorie 2019-02-22T12:18:57+01:00 Mikkel Thelle kit@dengamleby.dk <p>Det har været et år i Dansk Center for Byhistorie, hvor en<br>del større projekter er blevet videreført, og centrets yngre<br>såvel som faste forskere har været produktive. Nye netværk<br>er sat i gang omkring forskning, formidling og rådgivning,<br>og studerende med byhistorisk nysgerrighed har befolket<br>formidlingen i Den Gamle By mere end nogensinde.</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112616 Tal og Fakta 2019-02-22T12:22:42+01:00 Thomas Bloch Ravn kit@dengamleby.dk Pernille Bruun kit@dengamleby.dk <p>Nøgletal og fakta om Den Gamle By 2017.</p> 2019-02-22T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##