Forskning viser, at erindringsformidling virker

  • Martin Brandt Djupdræt
  • Henning Lindberg

Resumé

Siden 2004 har Den Gamle By arbejdet med særlige tilbud til mennesker, der er ramt af demens. Arbejdet fik hurtigt stor bevågenhed fra både ind- og udland, og mange ønskede at lære af vores erfaringer. Det førte til det store EU-projekt, der bærer titlen Active Ageing and Heritage in Adult Learning og som er gennemført i tæt samarbejde med universiteter og museer i Sverige, England, Norge og Ungarn. Overinspektør Martin Brandt Djupdræt og leder af Levende Museum Henning Lindberg fortæller i artiklen om forskningens resultater.

Publiceret
2019-02-22
Citation/Eksport
Djupdræt, M., & Lindberg, H. (2019). Forskning viser, at erindringsformidling virker. Den Gamle By: Danmarks Købstadmuseum (Årbog), 84(84), 128. Hentet fra https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112612