Årsberetning Dansk Center for Byhistorie

  • Mikkel Thelle

Resumé

Det har været et år i Dansk Center for Byhistorie, hvor en
del større projekter er blevet videreført, og centrets yngre
såvel som faste forskere har været produktive. Nye netværk
er sat i gang omkring forskning, formidling og rådgivning,
og studerende med byhistorisk nysgerrighed har befolket
formidlingen i Den Gamle By mere end nogensinde.

Publiceret
2019-02-22
Citation/Eksport
Thelle, M. (2019). Årsberetning Dansk Center for Byhistorie. Den Gamle By: Danmarks Købstadmuseum (Årbog), 84(84), 128. Hentet fra https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/112615