Tal og fakta

Forfattere

  • Thomas Bloch Ravn

Resumé

Som for så mange andre blev 2020 et meget anderledes år for Den Gamle By. På grund af coronarestriktioner var museet lukket fra 12. marts til 25. maj og igen delvist fra 9. december og helt fra 25. december. Det førte til et voldsomt fald i både besøgstal og indtjening.
I 2020 var det samlede antal gæster 310.791 gæster mod 523.176 i 2019, hvilket svarer til et fald på 41 procent.
De samlede indtægter faldt til 106.672.000 kr (143.400.000 kr i
2019), og på trods af store besparelser udgjorde det ordinære driftsresultat efter nettooverførsel af modtaget arv og sponsorater, der er dedikeret til specifikke formål, et underskud på 22.795.000 kr.
Det opvejes til dels af modtaget coronakompensation fra staten, støtte fra Aarhus Kommune og Salling Fondene og en privat indsamling på sammenlagt 21.220.000 kr, hvorefter det reelle resultat udgør et underskud på 1.574.000 kr

Publiceret

2022-03-11

Citation/Eksport

Ravn, T. B. (2022). Tal og fakta. Den Gamle By: Danmarks Købstadmuseum (Årbog), 87(87), 15. Hentet fra https://www.dengamlebyaarbog.dk/article/view/131983